Lütfen bekleyiniz...

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Türk Patent ve Marka Kurumu Ücret Tarifesi (2020 Yılı)

 

1 Sayılı Cetvel

PATENT

 

Hizmetin Türü

Tutar

 

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti

9,49

1.01.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

51,86

1.01.03

Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti

779,66

1.01.04

Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti

593,22

1.01.06

Ek Süre Talebi Ücreti

93,22

1.01.07

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

38,64

1.01.08

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

139,24

1.01.09

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

139,24

1.01.10

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.01.11

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

13,22

1.01.12

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.01.13

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

25,42

1.01.14

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.01.15

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.01.17

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

62,97

1.01.18

Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

16,95

1.01.19

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti

50,85

1.01.20

 

 

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si                                  

1.01.21

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret –harç)ın %25’i                                

1.01.22

2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

130,76

1.01.23

3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

139,24

1.01.24

4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

190,08

1.01.25

5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

359,58

1.01.26

6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

427,37

1.01.27

7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

495,17

1.01.28

8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

571,44

1.01.29

9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

639,24

1.01.30

10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

715,51

1.01.31

11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

834,15

1.01.32

12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

995,17

1.01.33

13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.173,14

1.01.34

14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.351,10

1.01.35

15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.579,92

1.01.36

16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.740,93

1.01.37

17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

1.952,80

1.01.38

18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2.096,86

1.01.39

19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2.223,98

1.01.40

20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti

2.325,68

1.01.41

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti

1.220,34

1.01.42

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

618,64

1.01.43

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

 

30 CHF

1.01.44

Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti

1.169,49

1.01.45

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti

1.872,88

1.01.46

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti

1.059,32

1.01.47

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

 

2.101,69

1.01.48

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Adede Kadar)

296,61

1.01.49

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

593,22

1.01.50

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Adede Kadar)

296,61

1.01.51

İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

593,22

1.01.54

2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti

296,61

1.01.56

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

364,41

1.01.57

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

1.923,73

1.01.58

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

483,05

1.01.59

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi Gereken Yıllık Ücretin 1,5 Katı

1.01.60

Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti

42,37

       

FAYDALI MODEL

Hizmetin Türü

                     Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti

9,49

1.02.02

Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)

51,86

1.02.03

Ek Süre Talebi Ücreti

93,22

1.02.04

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

38,64

1.02.05

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

139,24

1.02.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.02.07

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

13,22

1.02.08

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.02.09

Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti

25,42

1.02.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.02.11

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

334,15

1.02.12

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti

62,97

1.02.13

Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti

16,95

1.02.14

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti

50,85

 

1.02.15

 

 

Mücbir Sebep Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si                                     

1.02.16

 

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret-harç)ın %25’i                                 

1.02.17

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

62,97

1.02.18

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

71,44

1.02.19

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

113,81

1.02.20

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

232,46

1.02.21

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

291,78

1.02.22

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

342,63

1.02.23

8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

393,47

1.02.24

9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

444,32

1.02.25

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

503,64

1.02.26

Hakların Yeniden Tesisi Ücreti

1.923,73

1.02.27

İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti

483,05

1.02.28

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti

364,41

1.02.29

 

Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti

Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı

1.02.30

 

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Adede Kadar)

296,61

1.02.31

Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)

593,22

1.02.32

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti

1.220,34

1.02.33

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti

618,64

1.02.34

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)

2.101,69

1.02.35

Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti

42,37

 

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI

Hizmetin Türü

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

1.03.01

Entegre Devre Topografyası Başvuru Ücreti

423,73

1.03.02

Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

1.322,03

1.03.03

Entegre Devre Topografyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti

118,64

1.03.04

Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

194,92

1.03.05

Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

194,92

1.03.06

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.03.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.03.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.03.09

Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

644,07

1.03.10

Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

500

1.03.11

Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti

1.322,03

                                                   

 

2 Sayılı Cetvel

MARKA

   

Tutar

Hizmetin Türü

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

75,34

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti

75,34

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

280

2.01.04

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

79,58

2.01.05

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

79,58

2.01.06

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

236,19

2.01.07

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

500

2.01.08

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

326,02

2.01.09

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

267,54

2.01.10

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti

226,44

2.01.14

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

47,12

2.01.15

Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti

144,07

2.01.16

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti

228,81

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

135,59

2.01.18

Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti

33,90

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti

193,98

2.01.20

Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti

186,44

2.01.21

Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti

186,44

2.01.22

Marka Başvurusu Bölünme Ücreti

483,05

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

356,53

2.01.24

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

907,37

2.01.25

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

356,53

2.01.26

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

907,37

2.01.27

Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti

4.067,80

 

3 Sayılı Cetvel

 

COĞRAFİ İŞARET

 

 

Hizmetin Türü

 

Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

3.01.01

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti

1,02

3.01.02

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

34,92

3.01.03

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

34,92

3.01.04

Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

 

34,92

3.01.05

Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

33,90

3.01.06

Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

33,90

3.01.07

Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti

118,64

GELENEKSEL ÜRÜN ADI

 

 

Hizmetin Türü

 

Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

3.02.01

Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti

1,02

3.02.02

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti

34,92

3.02.03

Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti

34,92

3.02.04

Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

34,92

3.02.05

Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti

33,90

3.02.06

Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti

33,90

           

 

 

4 Sayılı Cetvel

 

TASARIM

 

 

Hizmetin Türü

 

Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

4.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti

46,86

4.01.02

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti

39,92

4.01.03

Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm Alan İçin)

33,90

4.01.04

Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin)

33,90

4.01.05

Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

131,27

4.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

59,32

4.01.07

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

381,44

4.01.08

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

110,17

4.01.09

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

334,15

4.01.10

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti

385,51

4.01.11

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti

406,02

4.01.12

Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti

500

4.01.14

Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti

255,93

4.01.15

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti

47,12

4.01.16

Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti

144,75

4.01.17

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenlenme Ücreti

38,64

       

 

 

5 Sayılı Cetvel

 

YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

 

 

Hizmetin Türü

 

Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

5.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

313,56

5.01.02

Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti

118,64

5.01.03

Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti

118,64

5.01.04

Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti

118,64

5.01.05

Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti

118,64

5.01.06

Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her Bir Tasarım İçin)

33,90

5.01.07

Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti

593,22

5.01.08

Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti

610,17

       

 

 

6 Sayılı Cetvel

 

DİĞER İŞLEMLER

 

 

Hizmetin Türü

Tutar

e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler

(TL)

6.01.01

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti

144,66

6.01.02

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti

144,66

6.01.03

Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti

144,66

6.01.04

Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti

144,66

6.01.05

Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Ücreti

64,15

6.01.06

Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti

127,12

6.01.07

Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti

127,12