Lütfen bekleyiniz...

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Güncel KanunKanun No: 132Kabul Tarihi: 18 Kas 1960RG No: 10661RG Tarihi: 22 Kas 1960
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu Kuruluş ve gaye Madde 1 – (Değişik: 16/5/1985 - 3205/1 md.) Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlarını yapmak gayesiyle "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur. Enstitü, tüze...

Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31364RG Tarihi: 14 Oca 2021
Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 14.01.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31364 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ha...

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31350RG Tarihi: 30 Ara 2020
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31350 Madde 1 - 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı...

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31344RG Tarihi: 24 Ara 2020
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31344 Madde 1 - 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü...

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM-2020/33)

Güncel TebliğRG No: 31344RG Tarihi: 24 Ara 2020Tebliğ No: MSÜGGM-2020/33Tebliğ Tarihi: 24 Ara 2020
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM-2020/33) Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31344 Tebliğ Tarihi: 24.12.2020 Tebliğ Numarası: MSÜGGM-2020/33 Amaç, kapsam ve dayanak Madde 1...

Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/12)

Değiştiren TebliğRG No: 31343RG Tarihi: 23 Ara 2020Tebliğ No: 2020/12Tebliğ Tarihi: 23 Ara 2020
Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/12) Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2020 Resmi G...

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değiştiren TebliğRG No: 31343RG Tarihi: 23 Ara 2020Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 23 Ara 2020
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31343 Tebliğ Tarihi: 23.12.2020 Tebliğ Numa...

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3324)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3324RG No: 31343RG Tarihi: 23 Ara 2020
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaş...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 3307RG No: 31337RG Tarihi: 17 Ara 2020
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307) Karar Sayısı: 3307 Karar Tarihi: 16.12.2020 Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31337 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Ha...

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31330 (Mükerrer)RG Tarihi: 10 Ara 2020
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.12.2020 Resmi Gazete Sayısı: 31330 (Mükerrer) Madde 1 – 11/12/2013 tarihli ve 28848 ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 56 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor