Lütfen bekleyiniz...

İmalat Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
14.01.2021 Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik
30.12.2020 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.12.2020 Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.12.2020 Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM-2020/33)
23.12.2020 Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/12)
23.12.2020 Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
23.12.2020 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3324)
17.12.2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)
10.12.2020 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.11.2020 Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.11.2020 TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/9)
12.11.2020 TS 198/T1,T2,T3 V Kayışları Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-MS-2020/10)
12.11.2020 TS 9809/T1 Vanalar-Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: SGM-MS-2020/11)
11.11.2020 Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.11.2020 Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.11.2020 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.11.2020 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.11.2020 Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)
22.10.2020 TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/8)
22.10.2020 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/7)
16.10.2020 Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
16.10.2020 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)
24.09.2020 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.09.2020 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 26 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor